Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Kế hoạch tuần 07

9/30/2019 8:39:37 AM
Kế hoạch tuần

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

(Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

30/9

Sáng

Làm việc bình thường

Trực trưa ĐC Ngọ trung tâm, Đc Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Họp hội đồng

Dạy bình thường

Họp hội đồng

Làm việc bình thường

Họp hội đồng

Học bình thường

 

Thứ ba

01/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Giang trực trung tâm

ĐC Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm.

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

02/10

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Đ/C Ngọ duyệt kế hoạch GDMN năm học 2019 - 2020 tại PGD

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ;

Đ/c Tú Trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

 

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ năm

03/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Giang trực trung tâm

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

04/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Đ/c Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ

Đ/c Tú trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Bảy

05/10

Sáng

       

 

Chiều

     

 

 

CN

06/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 06 9/23/2019 3:49:07 PM

  Kế hoạch tuần 05 9/16/2019 7:37:21 AM

  Lịch công tác tuần 04 9/9/2019 9:37:07 AM

  kế hoạch tuần 41 5/27/2019 3:30:14 PM

  Lịch công tác tuần 40 5/17/2019 4:32:58 PM

  Kế hoạch tuần 39 5/14/2019 7:09:14 AM

  Kế hoạch tuần 38 5/6/2019 8:46:32 AM

  Kế hoạch tuần 37 5/6/2019 8:45:18 AM

  Kế hoạch tuần 36 4/23/2019 8:02:51 AM

  Kế hoạch tuần 35 4/18/2019 2:00:16 PM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình