Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Kế hoạch tuần 10

10/21/2019 12:13:00 PM
Kê hoạch tuần

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/10

Sáng

Làm việc bình thường

Trực trưa ĐC Ngọ trung tâm, Đc Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ ba

22/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Giang trực trung tâm

ĐC Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm.

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

23/10

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ;

Đ/c Tú Trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

 

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ năm

24/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Giang trực trung tâm

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

25/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Đ/c Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ

Đ/c Tú trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Bảy

26/10

Sáng

       

 

Chiều

     

 

 

CN

26/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 09 10/14/2019 10:42:38 AM

  Lịch công tác tuần 08 10/7/2019 2:34:10 PM

  Kế hoạch tuần 07 9/30/2019 8:39:37 AM

  Lịch công tác tuần 06 9/23/2019 3:49:07 PM

  Kế hoạch tuần 05 9/16/2019 7:37:21 AM

  Lịch công tác tuần 04 9/9/2019 9:37:07 AM

  kế hoạch tuần 41 5/27/2019 3:30:14 PM

  Lịch công tác tuần 40 5/17/2019 4:32:58 PM

  Kế hoạch tuần 39 5/14/2019 7:09:14 AM

  Kế hoạch tuần 38 5/6/2019 8:46:32 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình