Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

6/30/2020 3:31:46 PM
Lịch công tác

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/6

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ ba

30/6

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

01/7

Sáng

Làm  việc  bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ năm

02/7

Sáng

Làm  việc  bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Sáu

03/7

Sáng

Làm  việc  bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

04/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

05/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 6/22/2020 2:40:56 PM

  Lịch công tác tuần 6/15/2020 7:24:58 AM

  Kế hoạch tuần 6/8/2020 7:12:42 AM

  Lịch công tác 6/1/2020 7:52:46 AM

  Lịch công tác 5/25/2020 7:33:53 AM

  Lịch công tác tuần 39 5/11/2020 3:52:58 PM

  Lịch công tác tuần 38 5/4/2020 9:32:59 AM

  Lịch công tác tuần 37 5/3/2020 8:01:02 PM

  Lịch công tác tuần 36 4/23/2020 6:52:02 PM

  Lịch công tác tuần 35 4/23/2020 6:50:51 PM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình