Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

9/28/2020 2:57:53 PM
Lịch công tác

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ hai

28/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Giang trực điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đc Hoan điểm lẻ

Đc Lan trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ ba

29/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Giang trực điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đc Hoan điểm lẻ

Đc Lan trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ tư

30/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Giang trực điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đc Hoan điểm lẻ

Đc Lan trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ năm

01/10

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Giang trực điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đc Hoan điểm lẻ

Đc Lan trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ sáu

02/10

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Giang trực điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đc Hoan điểm lẻ

Đc Lan trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ bảy

03/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

04/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 9/21/2020 8:21:38 AM

  Lịch công tác 9/14/2020 2:53:19 PM

  Lịch công tác 9/14/2020 2:51:53 PM

  Lịch công tác tuần 01 8/31/2020 9:57:10 AM

  Lịch công tác 7/10/2020 2:59:07 PM

  Lịch công tác 6/30/2020 3:31:46 PM

  Lịch công tác 6/22/2020 2:40:56 PM

  Lịch công tác tuần 6/15/2020 7:24:58 AM

  Kế hoạch tuần 6/8/2020 7:12:42 AM

  Lịch công tác 6/1/2020 7:52:46 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình