Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác

10/26/2020 8:31:04 AM
Lịch công tác

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

 

Thứ hai

19/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Thảo trực điểm lẻ

Vệ sinh lớp học

Làm việc bình thường

Đc Nguyên trung tâm

Đc Tú Trinh trực điểm lẻ

Nghỉ học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Vệ sinh lớp học

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 

Thứ ba

20/10

Sáng

Lao động vệ sinh tình nguyện giúp trường MN Châu Hóa sau lũ lụt

Lao động vệ sinh tình nguyện giúp trường MN Châu Hóa sau lũ lụt

Lao động vệ sinh tình nguyện giúp trường MN Châu Hóa sau lũ lụt

Nghỉ học

 

 

Chiều

Lao động vệ sinh tình nguyện giúp trường MN Châu Hóa sau lũ lụt

Lao động vệ sinh tình nguyện giúp trường MN Châu Hóa sau lũ lụt

Lao động vệ sinh tình nguyện giúp trường MN Châu Hóa sau lũ lụt

Nghỉ học

 

 

Thứ tư

21/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Thảo trực điểm lẻ

Vệ sinh lớp học

Làm việc bình thường

Đc Nguyên trung tâm

Đc Tú Trinh trực điểm lẻ

Nghỉ học

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Vệ sinh lớp học

Làm việc bình thường

Nghỉ học

 

 

Thứ năm

22/10

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Thảo trực điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đc Nguyên trung tâm

Đc Tú Trinh trực điểm lẻ

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ sáu

23/10

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đc Ngọ trực trung tâm

Đc Thảo trực điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đc Nguyên trung tâm

Đc Tú Trinh trực điểm lẻ

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ bảy

24/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

CN

25/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

                 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác 10/23/2020 4:37:42 PM

  Lịch công tác 9/28/2020 2:57:53 PM

  Lịch công tác 9/21/2020 8:21:38 AM

  Lịch công tác 9/14/2020 2:53:19 PM

  Lịch công tác 9/14/2020 2:51:53 PM

  Lịch công tác tuần 01 8/31/2020 9:57:10 AM

  Lịch công tác 7/10/2020 2:59:07 PM

  Lịch công tác 6/30/2020 3:31:46 PM

  Lịch công tác 6/22/2020 2:40:56 PM

  Lịch công tác tuần 6/15/2020 7:24:58 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình