Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 01

8/22/2019 3:57:34 PM
Lịch công tác

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

(Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/8

Sáng

Làm việc bình thường

Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Trực trưa ĐC Ngọ trung tâm, Đc Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ ba

20/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/C Giang Tập huấn

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Đ/c Thảo trực điểm lẻ

Dạy bình thường

Đ/c Trà tập huấn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/C Giang Tập huấn

Dạy bình thường

Đ/c Trà tập huấn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

21/8

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đ/C Giang Tập huấn

Dạy bình thường

Đ/c Trà tập huấn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

Đ/C Giang Tập huấn

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Đ/c Thảo trực điểm lẻ

 

Dạy bình thường

Đ/c Trà tập huấn

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ năm

22/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/C Giang Tập huấn

Đ/c Thảo trực điểm lẻ

Dạy bình thường

Đ/c Trà tập huấn

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/C Giang Tập huấn

Dạy bình thường

Đ/c Trà tập huấn

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

23/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/C Giang Tập huấn

Dạy bình thường

Đ/c Trà tập huấn

Làm việc bình thường

Đ/c Trinh trực trung tâm

Đ/c Hoan trực điểm lẻ

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/C Giang, Ngọ, Thảo dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Bảy

24/8

Sáng

       

 

Chiều

       

 

CN

25/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 8/29/2018 9:24:04 AM

  kế hoạch tuần 35 8/29/2018 9:17:52 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 8/24/2018 9:22:20 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 8/17/2018 8:25:07 AM

  Kế hoạch tuần 8/13/2018 2:38:39 PM

  Tập san 20/11 11/17/2017 10:17:46 AM

  Tập san 20/11 11/17/2017 10:14:57 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 47 11/13/2017 2:07:35 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 46 11/6/2017 7:47:59 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 44 10/23/2017 8:26:08 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình