Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 02

8/26/2019 8:47:15 AM
Lịch công tác

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

(Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/8

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ ba

27/8

Sáng

Làm việc bình thường

ĐC Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm.

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

28/8

Sáng

Làm  việc  bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ;

Đ/c Tú Trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

 

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ năm

29/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Giang trực điểm lẽ

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

30/8

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Đ/c Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Tú trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Bảy

31/8

Sáng

       

 

Chiều

     

 

 

CN

01/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 01 8/22/2019 3:57:34 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 8/29/2018 9:24:04 AM

  kế hoạch tuần 35 8/29/2018 9:17:52 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 8/24/2018 9:22:20 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 8/17/2018 8:25:07 AM

  Kế hoạch tuần 8/13/2018 2:38:39 PM

  Tập san 20/11 11/17/2017 10:17:46 AM

  Tập san 20/11 11/17/2017 10:14:57 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 47 11/13/2017 2:07:35 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 46 11/6/2017 7:47:59 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình