Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 14

11/18/2019 4:40:06 PM
Lịch công tác

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/11

Sáng

Làm việc bình thường

Trực trưa ĐC Ngọ trung tâm, Đc Thảo trực điểm lẽ

.

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ ba

19/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Tú Trinh trực trung tâm

Đ/c Hoan trực điểm lẽ;

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

20/11

Sáng

Làm  việc  bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ;

Đ/c Tú Trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

 

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nghỉ học

 

Thứ năm

21/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

22/11

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

.ĐC Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Bảy

23/11

Sáng

       

 

Chiều

     

 

 

CN

24/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 13` 11/11/2019 12:15:12 PM

  Kế hoạch tuần 12 11/5/2019 8:59:39 AM

  Lịch công tác tuần 11 10/28/2019 9:30:59 AM

  Kế hoạch tuần 10 10/21/2019 12:13:00 PM

  Lịch công tác tuần 09 10/14/2019 10:42:38 AM

  Lịch công tác tuần 08 10/7/2019 2:34:10 PM

  Kế hoạch tuần 07 9/30/2019 8:39:37 AM

  Lịch công tác tuần 06 9/23/2019 3:49:07 PM

  Kế hoạch tuần 05 9/16/2019 7:37:21 AM

  Lịch công tác tuần 04 9/9/2019 9:37:07 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình