Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 03

9/3/2019 2:43:19 PM
Lịch công tác

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

(Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

 THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/9

Sáng

Nghỉ lễ 02/9

Nghĩ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

 

Chiều

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/99

Nghỉ lễ 02/9

 

Thứ ba

03/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Giang trực trung tâm

ĐC Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm.

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Tư

04/9

Sáng

Làm  việc  bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ;

Đ/c Tú Trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

 

Làm việc bình thường

 

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ năm

05/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Giang trực trung tâm

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Lan trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Sáu

06/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Ngọ trực trung tâm

Đ/c Thảo trực điểm lẽ

Dạy bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/c Hoan trực điểm lẽ

Đ/c Tú trinh trực trung tâm

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Thứ Bảy

07/9

Sáng

       

 

Chiều

     

 

 

CN

08/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 02 8/26/2019 8:47:15 AM

  Lịch công tác tuần 01 8/22/2019 3:57:34 PM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 8/29/2018 9:24:04 AM

  kế hoạch tuần 35 8/29/2018 9:17:52 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 35 8/24/2018 9:22:20 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 34 8/17/2018 8:25:07 AM

  Kế hoạch tuần 8/13/2018 2:38:39 PM

  Tập san 20/11 11/17/2017 10:17:46 AM

  Tập san 20/11 11/17/2017 10:14:57 AM

  KẾ HOẠCH TUẦN 47 11/13/2017 2:07:35 PM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_dongle@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình